[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p><strong>Protecci&oacute; de Dades.<\/strong><br \/> Mitjan&ccedil;ant el present Av&iacute;s Legal i d&rsquo;acord amb el que estableix la Llei Org&agrave;nica 15\/1999, de Protecci&oacute; de Dades de Car&agrave;cter Personal, l&rsquo;empresa avisa als usuaris de la seva pol&iacute;tica de protecci&oacute; de dades, per que aquests determinen lliure i volunt&agrave;riament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasi&oacute; de la subscripci&oacute; o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en que s&rsquo;indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals s&oacute;n volunt&agrave;ries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida t&eacute; com finalitat la gesti&oacute; i prestaci&oacute; dels serveis oferts per l&rsquo;empresa en el Portal en cada moment. L&rsquo;usuari accepta que les dades personals per ell facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l&rsquo;empresa.&nbsp;<br \/> <br \/> L'usuari pot exercir el seu dret d&rsquo;acc&eacute;s, rectificaci&oacute;, cancel&middot;laci&oacute; i oposici&oacute; a: Habitbroker SA,&nbsp; C\/ Camprodon, 10 de 17401-Arb&uacute;cies (Girona).<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

Protecció de Dades.
Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’empresa avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, per que aquests determinen lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’empresa en el Portal en cada moment. L’usuari accepta que les dades personals per ell facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’empresa. 

L'usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Habitbroker SA,  C/ Camprodon, 10 de 17401-Arbúcies (Girona).


Cargando datos. Un momento, por favor...